Zwroty i reklamacje

GWARANCJA, ZWROT, REKLAMACJA
30. W chwili odbioru Kupujący zobowiązany jest sprawdzić stan przesyłki. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia Kupujący obowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy, sporządzić protokół reklamacyjny i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym.
31. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych przesyłki powstałych podczas transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu podpisanego przez odbiorcę i dostawcę przesyłki.
32. W przypadku ewentualnych reklamacji należy skontaktować się ze Sprzedającym za pośrednictwem poczty e-mail lub telefonicznie. Zgłaszając reklamację, należy podać imię i nazwisko zamawiającego lub login, nr zamówienia oraz opisać przedmiot reklamacji.
33. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest przesłanie towaru na adres Sprzedającego z załączonym opisem wady i kserokopią faktury VAT lub paragonu fiskalnego, jeśli zostały wystawione oraz podanie numeru zamówienia przypisanego do transakcji.
34. W przypadkach uzasadnionych reklamacji gwarantujemy zwrot należności drogą przelewu bankowego na wskazane przez zamawiającego konto lub przekazem pocztowym na podany na zamówieniu adres. Koszt odesłania przez Klienta wadliwego towaru pokrywa Sprzedający
35. Różnice wynikające z indywidualnych ustawień komputera klienta (kolor, proporcje itp.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
36. W okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, klient ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość (zgodnie z art. 7 Ustawy z dnia 2 marca 2000r.) Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w oryginalnym, nieuszkodzonym opakowaniu, z kompletną jego zawartością, a sam towar będzie nieuszkodzony oraz nie będzie nosił jakichkolwiek śladów używania.
37. Towar zwracany w powyższym trybie należy przesłać na adres sklepu na koszt kupującego. Tylko i wyłącznie za pomocą firmy kurierskiej.
38. Do przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy, swoje dane personalne, oraz podać numer konta i dane potrzebne do dokonania przelewu ze zwrotem wpłaconej kwoty.
39. W przypadku uznania odstąpienia od umowy wysyłamy pieniądze w ciągu 7 dni roboczych od momentu otrzymania przez nas przesyłki zwrotnej wraz z pisemnym odstąpieniem od umowy.